szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zìm (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): zɪm
Polski: czuć się
poczuć się
odczuć
wyczuć
English: feel
źródło: 27 Nov 2012
naviteri.org

przykłady przedrostków

z·am·ìm PRZESZ przeszły prosty
z·ìm·ìm PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
z·ìy·ìm PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
z·ay·ìm PRZYSZ przyszły
z·ol·ìm PRZESZ przeszły dokonany
z·er·ìm TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
z·iv·ìm MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
z·eiy·ìm POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
z·äng·ìm PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

tìng zekwä dotknąć (celowo)
zìmtswo zmysł dotyku
zir dotyk
czucie
tekstura
(prawdop. niepoprawne tłumaczenie - przyp. tłum.)
'ampi dotykać