szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wrrza'u (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): wrˌ.ˈza.ʔu
Polski: wyjść
wychodzić
wystąpić
wyłonić się
English: come out
emerge
źródło: naviteri.org (31 Mar 2015)

przykłady przedrostków

wrrz·am·a'u PRZESZ przeszły prosty
wrrz·ìm·a'u PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
wrrz·ìy·a'u PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
wrrz·ay·a'u PRZYSZ przyszły
wrrz·ol·a'u PRZESZ przeszły dokonany
wrrz·er·a'u TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
wrrz·iv·a'u MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
wrrza'·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
wrrza'·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)