szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wou (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈwo.u
Polski: być niesamowitym
fascynować
(odpowiednik ang. "wow" - przyp. tłum.)
English: be amazing
fascinating (slang)
Grupy tematyczne: zapożyczenia
źródło: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

przykłady przedrostków

w·am·ou PRZESZ przeszły prosty
w·ìm·ou PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
w·ìy·ou PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
w·ay·ou PRZYSZ przyszły
w·ol·ou PRZESZ przeszły dokonany
w·er·ou TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
w·iv·ou MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
wo·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
wo·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)