szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

win si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): win si
Polski: pośpieszać kogoś
zrobić coś szybko
English: rush something
make something fast
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

win s·am·i PRZESZ przeszły prosty
win s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
win s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
win s·ay·i PRZYSZ przyszły
win s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
win s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
win s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
win s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
win s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)