szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wìngay (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): wɪ.ˈŋaj
Polski: dowieść
wykazać
okazać się
English: prove
źródło: naviteri.org (30 Apr 2015)

przykłady przedrostków

w·am·ìngay PRZESZ przeszły prosty
w·ìm·ìngay PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
w·ìy·ìngay PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
w·ay·ìngay PRZYSZ przyszły
w·ol·ìngay PRZESZ przeszły dokonany
w·er·ìngay TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
w·iv·ìngay MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
w·eiy·ìngay POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
w·äng·ìngay PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)