szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

way si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): waj si
Polski: śpiewać (pieśń starożytną lub uroczystą)
English: sing (of ancient, ceremonial song)
Grupy tematyczne: muzyka / instrumenty
źródło: Frommer (01. Oktober 2010)
wiki.learnnavi.org

przykłady przedrostków

way s·am·i PRZESZ przeszły prosty
way s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
way s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
way s·ay·i PRZYSZ przyszły
way s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
way s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
way s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
way s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
way s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

rol śpiewać
tìrol piosenka
pieśń
śpiew
śpiewka
way pieśń (starożytna, uroczysta, ceremonialna)
way a plltxe wiersz
poemat
melodyjne recytowanie
way a rol recital (melodyczny)
dosł. zaśpiewany poemat
lawr melodia
waytelem akord piosenki
(mnemotechniczna pomoc w opowiadaniu opowieści, sznury kolorowych koralików i kamyków, kości i kawałki roślin)
tìng lawr śpiewać bez słów
nucić