szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wätx (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): wætʼ
Polski: być słabym w (czymś)
English: be bad at
źródło: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

w·am·ätx PRZESZ przeszły prosty
w·ìm·ätx PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
w·ìy·ätx PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
w·ay·ätx PRZYSZ przyszły
w·ol·ätx PRZESZ przeszły dokonany
w·er·ätx TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
w·iv·ätx MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
w·ei·ätx POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
w·äng·ätx PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)