szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wäte (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): wæ.ˈtɛ
Polski: kłócić się
spierać się
dyskutować
dysputować
English: argue
dispute
źródło: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

wät·am·e PRZESZ przeszły prosty
wät·ìm·e PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
wät·ìy·e PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
wät·ay·e PRZYSZ przyszły
wät·ol·e PRZESZ przeszły dokonany
wät·er·e TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
wät·iv·e MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
wät·ei·e POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
wät·äng·e PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

säwäte punkt sporny
sprawa sporna
lewäte nieprzyjemny
przykry
niemiły
tìwäte sprzeczka
spór
kłótnia
zatarg
zwada
scysja
nìwäte niemile
niechętnie
z żalem