szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wìntxu (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): wɪn.ˈtʼu
Polski: pokazać
pokazywać
English: show
źródło: ASG (2009); forum.learnnavi.org (24 Mar 2010)

przykłady przedrostków

w·am·ìntxu PRZESZ przeszły prosty
w·ìm·ìntxu PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
w·ìy·ìntxu PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
w·ay·ìntxu PRZYSZ przyszły
w·ol·ìntxu PRZESZ przeszły dokonany
w·er·ìntxu TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
w·iv·ìntxu MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
wìntx·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
wìntx·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)