szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

wäsul (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈwæ.sul
Polski: rywalizować
współzawodniczyć
English: compete
źródło: Frommer (18 Oct 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

wäs·am·ul PRZESZ przeszły prosty
wäs·ìm·ul PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
wäs·ìy·ul PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
wäs·ay·ul PRZYSZ przyszły
wäs·ol·ul PRZESZ przeszły dokonany
wäs·er·ul TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
wäs·iv·ul MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
wäs·ei·ul POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
wäs·äng·ul PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)