szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

hìpey (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈhɪ.pɛj
Polski: wahać się
zawachać się
powstrzymać się przez krótki czas
(opóźnia rozpoczęcie działania)
English: hesitate
hold back for a short time
(deferring the start of an action)
źródło: naviteri.org (30 Nov 2015)

przykłady przedrostków

hìp·am·ey PRZESZ przeszły prosty
hìp·ìm·ey PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
hìp·ìy·ey PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
hìp·ay·ey PRZYSZ przyszły
hìp·ol·ey PRZESZ przeszły dokonany
hìp·er·ey TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
hìp·iv·ey MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
hìp·ei·ey POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
hìp·äng·ey PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)