szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

hifwo (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈhi.fwo
Polski: uciekać
pierzchać
English: flee
escape
źródło: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

h·am·ifwo PRZESZ przeszły prosty
h·ìm·ifwo PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
h·ìy·ifwo PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
h·ay·ifwo PRZYSZ przyszły
h·ol·ifwo PRZESZ przeszły dokonany
h·er·ifwo TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
h·iv·ifwo MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
hifw·ei·o POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
hifw·äng·o PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)