szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

hek (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): hɛkplumps/9aabb3b7-9376-4d03-b75d-3adc047c0192.mp3
Polski: być ciekawym
dziwnym
nieoczekiwanym
English: be curious
be odd
be strange
be unexpected
źródło: naviteri.org (16 Jul 2010)

przykłady przedrostków

h·am·ek PRZESZ przeszły prosty
h·ìm·ek PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
h·ìy·ek PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
h·ay·ek PRZYSZ przyszły
h·ol·ek PRZESZ przeszły dokonany
h·er·ek TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
h·iv·ek MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
h·ei·ek POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
h·äng·ek PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example