szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

hawnu (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈhaw.nu
Polski: chronić
uchronić
English: protect
shelter
źródło: ASG

przykłady przedrostków

h·am·awnu PRZESZ przeszły prosty
h·ìm·awnu PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
h·ìy·awnu PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
h·ay·awnu PRZYSZ przyszły
h·ol·awnu PRZESZ przeszły dokonany
h·er·awnu TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
h·iv·awnu MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
hawn·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
hawn·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example