szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ha' (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): haʔ
Polski: dopasować
pasować
English: fit
suit
complement
inherently enhance
two entities (things, people, situations, ...) fit or suit each other
two entities “go together” well
źródło: naviteri.org (02 Oct 2012)

przykłady przedrostków

h·am·a' PRZESZ przeszły prosty
h·ìm·a' PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
h·ìy·a' PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
h·ay·a' PRZYSZ przyszły
h·ol·a' PRZESZ przeszły dokonany
h·er·a' TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
h·iv·a' MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
h·ei·a' POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
h·äng·a' PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)