szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

hawl (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): hawl
Polski: przygotowywać
English: prepare
źródło: Frommer (29 Jul 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

h·am·awl PRZESZ przeszły prosty
h·ìm·awl PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
h·ìy·awl PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
h·ay·awl PRZYSZ przyszły
h·ol·awl PRZESZ przeszły dokonany
h·er·awl TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
h·iv·awl MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
h·ei·awl POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
h·äng·awl PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)