szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

mäkxu (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): mæ.ˈkʼu
Polski: przerwać
wyrzucić z harmonijnej równowagi
English: interrupt
throw out of harmonious balance
Grupy tematyczne: nie do ludzi
źródło: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

m·am·äkxu PRZESZ przeszły prosty
m·ìm·äkxu PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
m·ìy·äkxu PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
m·ay·äkxu PRZYSZ przyszły
m·ol·äkxu PRZESZ przeszły dokonany
m·er·äkxu TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
m·iv·äkxu MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
m·ei·äkxu POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
m·äng·äkxu PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example

powiązane słowa

hultstxem utrudniać
krępować
przeszkadzać komuś w czymś
powstrzymać kogoś