Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

pängkxo (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): pæŋ.ˈkʼo
Dutch: praten
een gesprek voeren
English: chat
converse
have a conversation
Bron: Turonyu's Dictionary => Paul Frommer

toevoegsel

p·am·ängkxo PST verleden tijd
p·ìm·ängkxo PST nabij verleden (is net gebeurd)
p·ìy·ängkxo FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
p·ay·ängkxo FUT toekomende tijd
p·ol·ängkxo PFV voltooid verleden tijd
p·er·ängkxo IPFV onvoltooid verleden tijd
p·iv·ängkxo SJV subjunctief, aanvoegende wijs
pängkx·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
pängkx·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)