Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

plltxe (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): plˌ.ˈtʼɛ
Dutch: spreken
English: speak
Bron: ASG; naviteri.org (31 Aug 2011)

toevoegsel

p·am·lltxe PST verleden tijd
p·ìm·lltxe PST nabij verleden (is net gebeurd)
p·ìy·lltxe FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
p·ay·lltxe FUT toekomende tijd
p·ol·txe PFV voltooid verleden tijd
p·er·lltxe IPFV onvoltooid verleden tijd
p·iv·lltxe SJV subjunctief, aanvoegende wijs
plltx·ei·e LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
plltx·äng·e PEJ pejoratief (negatieve connotatie)