vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

rol (sloveso)

výslovnost (IPA): ɾol plumps/6e2305c3-139c-4129-9ff3-3a7a3f3b9872.mp3
Czech: zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
English: sing
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje
zdroj: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

příklady afixů

r·am·ol PST minulý čas
r·ìm·ol PST nedávná minulost
r·ìy·ol FUT blízká budoucnost
r·ay·ol FUT budoucí čas
r·ol·ol PFV dokonavý vid
r·er·ol IPFV nedokonavý vid
r·iv·ol SJV konjunktiv
r·ei·ol LAUD pozitivní postoj mluvčího
r·äng·ol PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

tìng lawr zpívat beze slov, vydávat melodii
tìrol píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
way píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
way a plltxe báseň
way a rol píseň
way si zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
lawr melodie, nápěv
waytelem akord