szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

rol (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ɾol
Polski: śpiewać
English: sing
Grupy tematyczne: muzyka / instrumenty
źródło: ASG (2009); forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

przykłady przedrostków

r·am·ol PRZESZ przeszły prosty
r·ìm·ol PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
r·ìy·ol PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
r·ay·ol PRZYSZ przyszły
r·ol·ol PRZESZ przeszły dokonany
r·er·ol TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
r·iv·ol MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
r·ei·ol POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
r·äng·ol PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example

powiązane słowa

way a plltxe wiersz
poemat
melodyjne recytowanie
way a rol recital (melodyczny)
dosł. zaśpiewany poemat
way si śpiewać (pieśń starożytną lub uroczystą)
lawr melodia
tìng lawr śpiewać bez słów
nucić
tìrol piosenka
pieśń
śpiew
śpiewka
way pieśń (starożytna, uroczysta, ceremonialna)
waytelem akord piosenki
(mnemotechniczna pomoc w opowiadaniu opowieści, sznury kolorowych koralików i kamyków, kości i kawałki roślin)