Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

way si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): waj si
Dutch: zingen
English: sing (of ancient, ceremonial song)
Onderwerp-groepen: muziek/instrumenten
Bron: Frommer (01. Oktober 2010)
wiki.learnnavi.org

toevoegsel

way s·am·i PST verleden tijd
way s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
way s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
way s·ay·i FUT toekomende tijd
way s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
way s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
way s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
way s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
way s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)

gerelateerde woorden

tìrol lied
way lied
way a plltxe gesproken gedicht (als melodieuze voordracht)
way a rol gezongen gedicht
lawr melodie
waytelem akkoord (muziek)
tìng lawr zingen zonder worden
neuriën
rol zingen (r«eyk»ol muziek maken
laten zingen (poetisch))