szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tsun (czasownik modalny, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ͡tsun
Polski: móc
potrafić
umieć
być w stanie (zrobić coś)
English: can
be able
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

ts·am·un PRZESZ przeszły prosty
ts·ìm·un PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ts·ìy·un PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ts·ay·un PRZYSZ przyszły
ts·ol·un PRZESZ przeszły dokonany
ts·er·un TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ts·iv·un MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ts·ei·un POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ts·äng·un PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example