vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsunslu (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈ͡tsun.slu
Czech: být možný, moci nastat (odv. tsun - moci a slu - nastat, stát se)
English: may
be possible
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

ts·am·unslu PST minulý čas
ts·ìm·unslu PST nedávná minulost
ts·ìy·unslu FUT blízká budoucnost
ts·ay·unslu FUT budoucí čas
ts·ol·unslu PFV dokonavý vid
ts·er·unslu IPFV nedokonavý vid
ts·iv·unslu SJV konjunktiv
tsunsl·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsunsl·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího