Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "muziek/instrumenten"

  Na'vi Dutch
'ango[ˈʔa.ŋo]adj.mus
zacht (geluid)
'ekong[ˈʔɛ.koŋ]n.mus
ritme
'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]n.mus
muziek instrument (algemene term)
au[ˈa.u]n.mus
trommel (gemaakt van huid)
i'en[ˈi.ʔɛn]n.mus
snaarinstrument
kato[ˈka.to]n.mus
ritme
lawr[lawɾ]n.mus
melodie
nìwok[nɪ.ˈwok]adv.mus
luidruchtig
pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]n.mus
muziek
pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]vin.mus
muziek maken (met fa voor het bespeelde instrument)
pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]n.mus
muzikant
reykol[ɾɛj.ˈkol]vtr.(2,2)mus
muziek maken (poetisch)
een instrument bespelen (poetisch)
rol[ɾol]vin.mus
zingen (r«eyk»ol muziek maken
laten zingen (poetisch))
tìrol[tɪ.ˈɾol]n.mus
lied
way[waj]n.musart
lied
way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
gesproken gedicht (als melodieuze voordracht)
way a rol[waj a ɾol]ph.musart
gezongen gedicht
way si[waj si]vin.mus
zingen
wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.musart
woorden van een gedicht
tekst van een lied
waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]n.mus
akkoord (muziek)
wokau[wok.ˈa.u]n.mus
pendeldrum
(Lett.: luide drum)