Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "strijd/oorlog"

  Na'vi Dutch
'awm[ʔawm]n.milsociol
kamp
'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhuntweather
aanvallen
ekxan[ɛ.ˈkʼan]n.mil
barricade
obstakel
eyktan[ˈɛjk.tan]n.milhunt
leider
(hoger en meer permanente positie dan eykyu)
eykyu[ˈɛjk.ju]n.milhunt
leider
(tijdelijke leider van een kleine groep, b.v. Jachtgroep)
kxll[kʼlˌ]n.mil
aanval
kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
veilig
kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
vijand
lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
verslagen in gevecht
overwinnen
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
gewond
masat[ˈma.sat]n.milcloth
borstplaat (bewapening)
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
voorraaden
nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
heimelijk
door te verbergen
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]n.millw
insigne
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
verslaan
het verslaan
säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
val
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
leidsel
ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
vernietigen
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
gevangen
swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
pijl
tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]n.mil
vangen
tukru[tuk.ˈɾu]n.milhunt
speer
tsam[͡tsam]n.mil
oorlog
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]n.mil
oorlogsbeschildering
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]n.mil
oorlogsgroep
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]n.mil
krijger
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
kruisboog
tsko[͡tsko]n.milhunt
boog (wapen)
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
pijl en boog
tstal[͡tstal]n.milhunt
mes
txewk[tʼɛwk]n.milhunt
knuppel (wapen)
velek[ˈvɛ.lɛk]vin.mil
opgeven
overgeven
verslagen zijn
wä+[wæ]adp.mil
tegen (als in: vechten tegen)
wätu[ˈwæ.tu]n.mil
opponent
tegenstander
wem[wɛm]vin.mil
vechten
wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]n.mil
squadron
militaire clan
oorlogsgroep