vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

omum (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): o.ˈmum
Czech: vědět, znát
pozor, při odvozování nebo vložením jakéhokoliv infixu se přízvuk přesouvá dopředu
English: know
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

·am·omum PST minulý čas
·ìm·omum PST nedávná minulost
·ìy·omum FUT blízká budoucnost
·ay·omum FUT budoucí čas
·ol·omum PFV dokonavý vid
·er·omum IPFV nedokonavý vid
·iv·omum SJV konjunktiv
om·ei·um LAUD pozitivní postoj mluvčího
om·äng·um PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze