szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

nulnew (czasownik modalny, przechodni)

wymowa (IPA): nul.ˈnɛw
Polski: woleć
preferować
przedkładać
English: prefer
źródło: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

nuln·am·ew PRZESZ przeszły prosty
nuln·ìm·ew PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
nuln·ìy·ew PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
nuln·ay·ew PRZYSZ przyszły
nuln·ol·ew PRZESZ przeszły dokonany
nuln·er·ew TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
nuln·iv·ew MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
nuln·ei·ew POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
nuln·äng·ew PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example