vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

oeyktìng (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): o.ˈɛjk.tɪŋ
Czech: vysvětlit (slož.sl. z oeyk - příčina a tìng - dát)
infixy oeykt‹1›‹2›‹3›ìng
English: explain (why)
zdroj: forum.learnnavi.org (01 Mar 2010); naviteri.org (31 Mar 2015)

příklady afixů

oeykt·am·ìng PST minulý čas
oeykt·ìm·ìng PST nedávná minulost
oeykt·ìy·ìng FUT blízká budoucnost
oeykt·ay·ìng FUT budoucí čas
oeykt·ol·ìng PFV dokonavý vid
oeykt·er·ìng IPFV nedokonavý vid
oeykt·iv·ìng SJV konjunktiv
oeykt·eiy·ìng LAUD pozitivní postoj mluvčího
oeykt·äng·ìng PEJ negativní postoj mluvčího