vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ngä'än (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ŋæ.ˈʔænplumps/99e3cf61-3d8a-4832-b660-efffd7e8db52.mp3
Czech: trpět (nikoliv fyzicky)
být nešťastný
být deprimovaný
English: suffer (mentally)
suffer (emotionally)
be miserable
zdroj: naviteri.org (28 Feb 2013)

příklady afixů

ng·am·ä'än PST minulý čas
ng·ìm·ä'än PST nedávná minulost
ng·ìy·ä'än FUT blízká budoucnost
ng·ay·ä'än FUT budoucí čas
ng·ol·ä'än PFV dokonavý vid
ng·er·ä'än IPFV nedokonavý vid
ng·iv·ä'än SJV konjunktiv
ngä'·ei·än LAUD pozitivní postoj mluvčího
ngä'·äng·än PEJ negativní postoj mluvčího