vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nga' (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ŋaʔ
Czech: obsahovat, zahrnovat, mít v sobě
English: contain
be pregnant with
zdroj: Frommer (5.5. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

ng·am·a' PST minulý čas
ng·ìm·a' PST nedávná minulost
ng·ìy·a' FUT blízká budoucnost
ng·ay·a' FUT budoucí čas
ng·ol·a' PFV dokonavý vid
ng·er·a' IPFV nedokonavý vid
ng·iv·a' SJV konjunktiv
ng·ei·a' LAUD pozitivní postoj mluvčího
ng·äng·a' PEJ negativní postoj mluvčího