szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

txanro'a (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): tʼan.ˈɾo.ʔa
Polski: być sławnym
English: be famous
źródło: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

txanr·am·o'a PRZESZ przeszły prosty
txanr·ìm·o'a PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
txanr·ìy·o'a PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
txanr·ay·o'a PRZYSZ przyszły
txanr·ol·o'a PRZESZ przeszły dokonany
txanr·er·o'a TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
txanr·iv·o'a MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
txanro'·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
txanro'·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)