vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsaw (osobní zájmena)

výslovnost (IPA): ͡tsaw
Czech: tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
English: that (thing)
it
short form of: tsa'u
zdroj: forum.learnnavi.org (03 Jul 2010)

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

tsal to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsar tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
tsa'u to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
tsaria vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a