vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsal (ukazovací zájmena)

výslovnost (IPA): ͡tsal
Czech: to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
English: that (thing)
it
(as subject of a transitive verb)
short form of: tsa'ul
zdroj: forum.learnnavi.org (03 Jul 2010)

příbuzná slova

tsaw tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
tsar tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
tsa'u to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
tsaria vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a