vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsar (ukazovací zájmena)

výslovnost (IPA): ͡tsaɾ
Czech: tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
English: that (thing)
it
(as indirect object)
short form of: tsa'ur / tsa'uru
zdroj: naviteri.org (31 Jan 2013)

příbuzná slova

tsal to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsaw tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
tsa'u to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
tsaria vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a