vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsar (ukazovací zájmena)

výslovnost (IPA): ͡tsaɾ
Czech: tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
English: that (thing)
it
(as indirect object)
short form of: tsa'ur / tsa'uru
zdroj: naviteri.org (31 Jan 2013)

příbuzná slova

tsa'u to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsaria vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a
tsal to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
tsaw tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)