vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsaria (spojka)

výslovnost (IPA): ˈ͡tsa.ɾi.a 
Czech: vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a
English: that
subordinate to a topic clause
short form of: tsa'uri a
zdroj: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org

příbuzná slova

tsal to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsaw tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
tsar tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
tsa'u to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)