vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

way (podst.jméno)

výslovnost (IPA): waj plumps/1141324b-fee6-460b-aeb3-62dc2e4a8ec9.mp3
Czech: píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
English: (ancient, ceremonial) song
poem
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje umění
zdroj: Frommer
(für Gedicht:)
naviteri.org

příklady afixů

me·way DU dvojné číslo
pxe·way TRI trojné číslo
ay·way PL množné číslo
fì·way DEM toto {podst. jméno}
fay·way DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·way DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·way DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

rol zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
tìng lawr zpívat beze slov, vydávat melodii
tìrol píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
way a plltxe báseň
way a rol píseň
way si zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
lawr melodie, nápěv
waytelem akord