căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

wäte (Verb, tranzitiv)

Pronunție (IPA): wæ.ˈtɛ
Romania: disputa
contrazice
English: argue
dispute
Sursă: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

Exemple de Affixe

wät·am·e PST Preterit
wät·ìm·e PST Nuperitiv
wät·ìy·e FUT Previitor
wät·ay·e FUT Viitor
wät·ol·e PFV Perfectiv
wät·er·e IPFV Imperfective
wät·iv·e SJV Subjonctiv
wät·ei·e LAUD Ameliorare
wät·äng·e PEJ Peiorativ

Cuvinte similare

säwäte punct de dispută
sursă de argument
lewäte dezagreabil
argumentativ
tìwäte dispută
argument
nìwäte dezagreabil