Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

wäte (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): wæ.ˈtɛ
Dutch: discussieren
redetwisten
English: argue
dispute
Bron: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

toevoegsel

wät·am·e PST verleden tijd
wät·ìm·e PST nabij verleden (is net gebeurd)
wät·ìy·e FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
wät·ay·e FUT toekomende tijd
wät·ol·e PFV voltooid verleden tijd
wät·er·e IPFV onvoltooid verleden tijd
wät·iv·e SJV subjunctief, aanvoegende wijs
wät·ei·e LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
wät·äng·e PEJ pejoratief (negatieve connotatie)

gerelateerde woorden

säwäte bron van dispuut
reden van het argument
lewäte onverkwikkelijk
onprettig
tìwäte dispuut
redetwist
nìwäte onverkwikkelijk
onprettig