szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vewng (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): vɛwŋ plumps/26193109-f26b-4c41-b44f-32f02db0953d.mp3
Polski: pilnować
opiekować się
być odpowiedzialnym za (kogoś, coś)

English: look after
take care of
be responsible for
źródło: Frommer (28. Sept 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·ewng PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·ewng PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·ewng PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·ewng PRZYSZ przyszły
v·ol·ewng PRZESZ przeszły dokonany
v·er·ewng TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·ewng MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
v·ei·ewng POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
v·äng·ewng PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example