Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

vewng (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): vɛwŋ plumps/26193109-f26b-4c41-b44f-32f02db0953d.mp3
Dutch: letten op
verantwoordelijk zijn voor
English: look after
take care of
be responsible for
Bron: Frommer (28. Sept 2010)
naviteri.org

toevoegsel

v·am·ewng PST verleden tijd
v·ìm·ewng PST nabij verleden (is net gebeurd)
v·ìy·ewng FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
v·ay·ewng FUT toekomende tijd
v·ol·ewng PFV voltooid verleden tijd
v·er·ewng IPFV onvoltooid verleden tijd
v·iv·ewng SJV subjunctief, aanvoegende wijs
v·ei·ewng LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
v·äng·ewng PEJ pejoratief (negatieve connotatie)