vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsa'u (ukazovací zájmena)

výslovnost (IPA): ͡tsa.ˈʔu
Czech: to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
English: that (thing)
it
zdroj: ASG (2009)

příbuzná slova

tsal to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsaw tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
tsar tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
tsaria vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a