Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tireapängkxo (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo
Dutch: in nauw contact staan (b.v. met natuur)
English: commune
Bron: wiki.learnnavi.org (26 Jan 2010); forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

toevoegsel

tireap·am·ängkxo PST verleden tijd
tireap·ìm·ängkxo PST nabij verleden (is net gebeurd)
tireap·ìy·ängkxo FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tireap·ay·ängkxo FUT toekomende tijd
tireap·ol·ängkxo PFV voltooid verleden tijd
tireap·er·ängkxo IPFV onvoltooid verleden tijd
tireap·iv·ängkxo SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tireapängkx·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tireapängkx·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)