Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "niet voor personen/mensen"

  Na'vi Dutch
flì[flɪ]adj.objnfp
dun
nvm.
hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
zacht (ding)
hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
fijn
precies
gedetailleerd
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
speculatief
intuïtief (van actie
niet een persoon)
lefpom[lɛ.ˈfpom]adj.nfp
blij
vredig (niet voor mensen of Na'vi)
plezierig
mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
onderbreken
uit harmonische balans halen
mek[mɛk]adj.objfignfp
zij (twee)
die twee
paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]adj.weathernfp
vochtig
nat
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
slim (ding)
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
oud (niet voor mensen)
van voorheen
tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]adj.nfp
stil
tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]adj.nfp
moedig
dapper
tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]n.nfp
mogelijkheid