Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

srer (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): sɾɛɾ
Dutch: verschijnen
in het zicht komen
materialiseren
English: appear
materialize
come into view
Bron: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

toevoegsel

sr·am·er PST verleden tijd
sr·ìm·er PST nabij verleden (is net gebeurd)
sr·ìy·er FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
sr·ay·er FUT toekomende tijd
sr·ol·er PFV voltooid verleden tijd
sr·er·er IPFV onvoltooid verleden tijd
sr·iv·er SJV subjunctief, aanvoegende wijs
sr·ei·er LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
sr·äng·er PEJ pejoratief (negatieve connotatie)