vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hum (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): hum plumps/09508a1d-8613-424b-84e7-4518d27bc0ea.mp3
Czech: odejít, odjet
English: leave
depart
zdroj: Frommer (21.10.2011)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

h·am·um PST minulý čas
h·ìm·um PST nedávná minulost
h·ìy·um FUT blízká budoucnost
h·ay·um FUT budoucí čas
h·ol·um PFV dokonavý vid
h·er·um IPFV nedokonavý vid
h·iv·um SJV konjunktiv
h·ei·um LAUD pozitivní postoj mluvčího
h·äng·um PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze