Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

kanfpìl (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ˈkan.fpɪl plumps/41c9227e-2829-4580-9bb3-9e03e391b59e.mp3
Dutch: concentreren
de aandacht focussen
English: concentrate
focus one's attention
Bron: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

toevoegsel

k·am·anfpìl PST verleden tijd
k·ìm·anfpìl PST nabij verleden (is net gebeurd)
k·ìy·anfpìl FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
k·ay·anfpìl FUT toekomende tijd
k·ol·anfpìl PFV voltooid verleden tijd
k·er·anfpìl IPFV onvoltooid verleden tijd
k·iv·anfpìl SJV subjunctief, aanvoegende wijs
kanfp·eiy·ìl LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
kanfp·äng·ìl PEJ pejoratief (negatieve connotatie)