szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tsunslu (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈ͡tsun.slu
Polski: móc
być możliwym
być wykonalnym
English: may
be possible
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

ts·am·unslu PRZESZ przeszły prosty
ts·ìm·unslu PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ts·ìy·unslu PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ts·ay·unslu PRZYSZ przyszły
ts·ol·unslu PRZESZ przeszły dokonany
ts·er·unslu TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ts·iv·unslu MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsunsl·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsunsl·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)