Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tsunslu (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ˈ͡tsun.slu
Dutch: mogelijk zijn
English: may
be possible
Bron: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

toevoegsel

ts·am·unslu PST verleden tijd
ts·ìm·unslu PST nabij verleden (is net gebeurd)
ts·ìy·unslu FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
ts·ay·unslu FUT toekomende tijd
ts·ol·unslu PFV voltooid verleden tijd
ts·er·unslu IPFV onvoltooid verleden tijd
ts·iv·unslu SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tsunsl·ei·u LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tsunsl·äng·u PEJ pejoratief (negatieve connotatie)