vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsurokx (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ͡tsu.ˈɾokʼ
Czech: odpočívat
English: rest
zdroj: Frommer
naviteri.org

příklady afixů

ts·am·urokx PST minulý čas
ts·ìm·urokx PST nedávná minulost
ts·ìy·urokx FUT blízká budoucnost
ts·ay·urokx FUT budoucí čas
ts·ol·urokx PFV dokonavý vid
ts·er·urokx IPFV nedokonavý vid
ts·iv·urokx SJV konjunktiv
tsur·ei·okx LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsur·äng·okx PEJ negativní postoj mluvčího